Fotografie obce Pustá Kamenice Znak obce Pustá Kamenice
ZŠ a MŠ Pustá Kamenice » Vzdělávací program ZŠ

Vzdělávací program ZŠ

17.1.2008

Školní vzdělávací program ZŠ vychází z Rámcového programu pro základní vzdělávání. Program je založen na principech činnostního učení.

Proč právě činnostní učení? Neboť tímto vedeme žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Učíme je, že trvalých vědomostí musí nabýt hlavně na základě vlastní činnosti. V naší škole nepředkládáme žákům zpravidla hotové výsledky a poznatky k osvojení, ale vedeme je k tomu, aby vše nové, pokud to lze, získali na základě činnosti, pozorování, pokusů – na základě objevování.

V popředí záměrů a cílů našeho školního vzdělávacího programu je rozvoj tvořivosti žáků, zdůrazňujeme individualizované a kolektivní učení. Činnostní učení v naší škole umožňuje postupně každému žákovi, aby pocítil uspokojení nad svými dosaženými výsledky, realizujeme harmonický rozvoj tělesných i duševních schopností každého dítěte.

© Copyright 2008 - 2016 Obec Pustá Kamenice