Fotografie obce Pustá Kamenice Znak obce Pustá Kamenice
ZŠ a MŠ Pustá Kamenice » Vzdělávací program MŠ

Vzdělávací program MŠ

17.1.2008

Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „Život mezi kamarády, aneb školka plná zábavy“.

Cílem snahy pedagogů je samostatné, spokojené dítě. Vedeme jej tak, aby se dobře vyvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí a komunikovat s ním. K tomu vytváříme podnětné, citem a pohodou naplněné prostředí pro každodenní kvalitní práci s dětmi. Dítě je chápáno jako neopakovatelná, jedinečná osobnost a plně respektujeme jeho individualitu a potřeby. Cílem vzdělávání je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobnostních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň přizpůsobit se životu v sociální komunitě. Rozvíjet celou osobnost dítěte a umožnit mu vytvářet si reálný obraz světa.

Zaměřujeme se zejména na estetické prožívání a učení – rozvíjení citu a vztahu ke všemu, co souvisí s výtvarným, hudebním a literárním projevem. Naší prioritou je poskytovat dětem takové prostředí, kde se cítí bezpečně a šťastně.

© Copyright 2008 - 2016 Obec Pustá Kamenice