Fotografie obce Pustá Kamenice Znak obce Pustá Kamenice
ZŠ a MŠ Pustá Kamenice » Vzdělávací program ŠD

Vzdělávací program ŠD

17.1.2008

Naše školní družina má vzdělávací program zaměřený na lidové tradice a řemesla. Dále se také zaměřuje na ochranu přírody a životního prostředí.

Co ještě nabízí naše družina? Zájmové vzdělávání formou zájmových vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou a učením. U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.

Chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet osobnost dítěte.

© Copyright 2008 - 2016 Obec Pustá Kamenice