Fotografie obce Pustá Kamenice Znak obce Pustá Kamenice
Obecní úřad » Výstavba ČOV a kanalizace
Vážení spoluobčané. Po měsíci opět zveřejňuji fotografie pořízené z výstavby Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice. Na fotografi&iacu...
Vážení spoluobčané. Je poslední den měsíce října 2015 a konec stavby "Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice". Ve čtvrtek 29.10.201...
Vážení spoluobčané. Po čtrnácti dnech jsem opět připravil krátké fotoohlédnutí za výstavbou kanalizace v Pusté Kamenici. Během uplynulého období byly dokončeny opravy na hlavním kanalizačním...
Vážení spoluobčané. Uplynulo dalších 14 dní výstavby ČOV a kanalizace v obci Pustá Kamenice. Opět jsem připravil krátké foto ohlédnutí z realizace stavby za první polovinu měsíce září 2015.&...
Vážení spoluobčané. Dnešním dnem (1.9.2015) jsme vstoupili do závěrečného měsíce výstavby ČOV a kanalizace v obci Pustá Kamenice. Opět jsem připravil krátké foto ohlédnutí z realizace stavby...
Vážení spoluobčané. Dnes je poslední den měsíce července a tak jsem opět připravil krátké foto ohlédnutí z realizace stavby: „Kanalizace a ČOV v Pusté Kamenici“. V měsíci červenci pokračoval...
Na základě dnešního jednání na kontrolním dni sdělujeme občanům obce, že do odvolání není možné se připojovat na hlavní kanalizační řad. Až nastanou vhodné podmínky na připojování, budeme ob...
Vážení spoluobčané. V týdnu od 4.7.2015 do 10.7.2015 by měly být prováděny na výstavbě kanalizace práce, které jsou přílohou tohoto článku. Rozpis nám zaslala firma GREGOR CZ. Mohu však s ur...
Vážení spoluobčané. Jsme na konci června 2015 a tak jsem opět připravil krátké foto ohlédnutí z realizace stavby: „Kanalizace a ČOV v Pusté Kamenici“. Počátkem června začaly výkopové práce...
Bohužel jsme již druhý týden od firmy GREGOR CZ nedostali harmonogram plánovaných prací na příští týden a tak lze předpokládat, že práce budou probíhat na stoce B jak od Chválových do obce, ...
Vážení spoluobčané. V níže uvedených přílohách je uveden postup při zřizování kanalizační přípojky a písemnosti při její realizaci. (všechny tyto písemnosti již byly distribuovány do všech d...
Rozpis plánovaných prací na příští týden firma Gregor CZ. dnes nedodala. Dá se tedy předpokládat, že by se mělo pokračovat na výkopových pracích na stoce A.C. 1, která je již rozpracována. J...
Vážení spoluobčané. V týdnu od 6.6.2015 do 12.6.2015 budou prováděny na výstavbě kanalizace následující práce: Stoka AC.3: Na uvedené stoce budou prováděny výkopové práce od šachty AC.3.2 ...
Vážení spoluobčané. Měsíc květen je za námi a tak jsem opět připravil krátké foto ohlédnutí realizace stavby „Kanalizace a ČOV v Pusté Kamenici“. Stoka A na horním konci od Hromádkových na z...
Vážení spoluobčané. V týdnu od 30.5.2015 do 5.6.2015 budou prováděny na výstavbě kanalizace následující práce: Stoka AC.3: Na uvedené stoce budou prováděny výkopové práce od šachty AC 20, ...
Vážení spoluobčané. V týdnu od 23.5.2015 do 29.5.2015 budou prováděny na výstavbě kanalizace následující práce: Stoka AC: Na uvedené stoce bude pokračováno silnicí od šachty AC 10 pod kult...
Vážení spoluobčané. V týdnu od 16.5.2015 do 22.5.2015 budou prováděny na výstavbě kanalizace následující práce: Stoka AC: Na uvedené stoce bude pokračováno silnicí od šachty AC 8 u Bouškov...
Vážení spoluobčané. Uběhl další měsíc výstavby akce „Kanalizace a ČOV v Pusté Kamenici“ a tak jsem opět připravil krátké foto ohlédnutí. Na hlavní stoce A se došlo až za stavení Hromádkovýc...
Vážení spoluobčané. V týdnu od 2.5.2015 do 8.5.2015 budou prováděny na výstavbě kanalizace následující práce: Stoka AC: Na uvedené stoce bude pokračováno silnicí od šachty AC 6 u Pokorných...
Vážení spoluobčané. Od zítřka 25.4.2015 do následujícího pátku 1.5.2015 budou prováděny na výstavbě kanalizace následující práce: Stoka AB: Na uvedené stoce je plánován výkop silnicí od ša...
Vážení spoluobčané. Od zítřka 18.4.2015 do následujícího pátku budou prováděny na výstavbě kanalizace následující práce: Stoka A: Od šachty č. A 49 od Vařečkových se půjde přes potok k šac...
Vážení spoluobčané. Od zítřka 11.4.2015 do následujícího pátku budou prováděny na výstavbě kanalizace následující práce: Stoka A: Od šachty č. A 56 od Hromádkových se půjde potokem k šacht...
Vážení spoluobčané. Od zítřka 4.4.2015 do následujícího pátku budou prováděny na výstavbě kanalizace následující práce: Stoka A: Od šachty č. A 54 od Halamkových směrem k šachtě č. A 55 u ...
Vážení spoluobčané. Je za námi další měsíc výstavby akce „Kanalizace a ČOV v Pusté Kamenici“ a tak jsem opět připravil krátké foto ohlédnutí za tímto velkým dílem. Na hlavní stoce A, která v...
Vážení spoluobčané. Přinášíme další informace ohledně plánovaných prací na výstavbě kanalizace v týdnu od 28.3.2015 do 3.4.2015. V příštím týdnu budou prováděny práce na stoce A od šachty č....
Vážení spoluobčané. Uběhl další týden a opět přinášíme informace ohledně plánovaných prací na výstavbě kanalizace v týdnu od 21.3.2015 do 27.3.2015. V následujícím týdnu budou prováděny prác...
Vážení spoluobčané, přinášíme další týdenní harmonogram výstavby ČOV a kanalizace. Ve výše uvedeném termínu je plánováno zhotovení stoky A od šachty č. A 51 u Vaškových po šachtu č. A 54 u H...
Vážení spoluobčané. V příloze, která bude každý týden aktualizována, najdete soupis provedených prací za minulý týden a soupis plánovaných prací na výstavbě kanalizace na další týden. Aktual...
     Uplynul další měsíc výstavby akce „Kanalizace a ČOV v Pusté Kamenici“. Znovu jsem připravil krátké ohlédnutí, které je zachyceno na níže uvedených fotografiích. Na h...
Výstavba Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice pokračuje dále do obce a tak jsem na několika snímcích zachytil její průběh. Ze zahrady u Tušlových výstavba pokračovala dále přes potok, cest...
Výstavba ČOV a kanalizace probíhala i v měsíci prosinci 2014. V období od 3.12.2014 do 31.12.2014 byly pořízeny níže uvedené fotografie. Na prvních 29 fotografiích je zachycena výstavba ČOV....
Během měsíce listopadu 2014 pokračovala stavba "Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice". V období od 8.11.2014 do 30.11.2014 probíhala jak výstavba ČOV, tak i výstavba hlavního kanalizačního...
Vážení spoluobčané dovolte, abychom Vás prostřednictvím těchto webových stránek průběžně informovali o výstavbě akce: Kanalizace a ČOV v Pusté Kamenici. V období od 24.9.2014 do 8.11.2014 je...
© Copyright 2008 - 2016 Obec Pustá Kamenice