Fotografie obce Pustá Kamenice Znak obce Pustá Kamenice
Knihovna » O nás

Knihovna

2.2.2008
Základní informace o veřejné knihovně v Pusté Kamenici

Knihovna má v naší obci dlouhou tradici. Funguje zde asi od roku 1921 - začínalo se s třemi sty knihami.

Nová historie knihovny v Pusté Kamenici se začala psát v polovině 50. let dvacátého století. Ze začátku máme pouze útržkovité informace, nevíme, kolik měla knihovna svazků ani jaké měla vybavení. Knihovna byla pravděpodobně umístěna v budově školy. Do roku 1981 se zde vystřídalo několik knihovníků.

Prvním knihovníkem byl v roce 1955 pan František Balous – řídící školy v Pusté Kamenici. V dalších letech vedli knihovnu níže uvedení:

1955 – 1957 paní Zdeňka Sklenářová
1957 – 1958 paní Mládková
1958 – 1962 paní Věra Bohatá
1963 -  pan  Antonín Bárta
1963 – 1966 pan Vladimír Chalupník
1967 – 1969 pan Alois Kašpar
1970 – 1981 paní Vlasta Kolářová
1981 – 2006 pan Jaroslav Mlynář

Za jeho pětadvacetiletého působení byla knihovna dvakrát přestěhována. V současné době je umístěna v budově Obecního úřadu v Pusté Kamenici. Pod svědomitým vedením knihovny ze strany pana Jaroslava Mlynáře doznala knihovna mnoha změn k lepšímu a získala několik ocenění.

2006 – 2010 paní Iveta Kynclová a paní Irena Tušlová
2011 – současnost, paní Iveta Kynclová a paní Lenka Habalová

Knihovna v Pusté Kamenici patří do obvodu místních lidových knihoven, kterým poskytuje metodicko-instrukční pomoc Městská knihovna v Poličce. Knihy do fondu vybírá knihovnice v Poličce na základě požadavku knihovníka. V knihovně v Pusté Kamenici jsou knihy od roku 2012 vedeny v integrovaném knihovním systému Clavius. Čtenáři mají na obecních stránkách k dispozici celodenně ON-LINE katalog, který slouží k vyhledání fondu knihovny podle názvu nebo spisovatele.

Zpracování nových knih a odepsání starých knih mají na starosti již knihovnice v Pusté Kamenici. Naše knihovna spadá do tzv. „Výměnného fondu“. Dvakrát ročně má knihovna půjčeno přibližně po 70 knihách z tohoto fondu. Z toho se vrací cca 2/3, zbytek zůstává v knihovně jako zapůjčený fond. Tímto způsobem se knihy obnovují a vyměňují mezi jednotlivými knihovnami. Dalším zdrojem nových knih je jejich nákup z obecních financí a dary od čtenářů.  Pro zkvalitnění služeb čtenářům bylo provedeno celkové přebalení obalů u všech knih a zároveň byly vyřazeny knihy poškozené a nevyhovující.

Poslední revize knížek proběhla po rekonstrukci knihovny v září 2015. Všechny knihy byly zkontrolovány.

 

K 31. 12. 2015 měla knihovna celkem 2474 knih, z toho:

248      knih literatury naučné pro dospělé
1809    knih literatury krásné pro dospělé
38        knih literatury naučné pro děti
379      knih literatury krásné pro děti

Od roku 2006 je v knihovně internet, který je přístupný pro veřejnost. V roce 2008 byla knihovna přestěhována z budovy kulturního domu do již zmíněné budovy obecního úřadu, kde získala i větší prostory.

Velká změna knihovny proběhla přes školní prázdniny roku 2015, kde byly prostory zvětšeny, zcela úplně zrekonstruovány a byl vybudován nový dětský koutek pro malé čtenáře. Byly zde nainstalovány nové elektrické rozvody včetně osvětlení, nové omítky, výmalba, podlaha, podlahová krytina, nové regály pro knihy atd..  

Knihovna je od roku 2014 zapojena do projektu „Nezapomeňte (se) vrátit.“ se sdružením MAS Poličsko. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek v knihovnách, spolupráce s regionálními knihovnami s vazbou na zapojení dětí a mládeže. Bylo zakoupeno část vybavení knihovny pro aktivity a stolní hry. Knihovnice se zaměřily na dvě skupiny: děti a mládež a dívky a ženy.

Pro děti a mládež se pořádají poznávací výlety v okolí. Výlety, které jsou pěší nebo na kolech, jsou zpestřeny různými soutěžemi a úkoly. Tyto akce jsou dětmi velice oblíbené.

Není zapomenuto ani na dívky a ženy. Pro ně byl připraven kurz šití peněženky patchworkovou technikou. Pro velký úspěch se v této aktivitě pokračuje. A protože jsou ženy tvořivé, nápadité a šikovné, vznikaly postupně tašky, vánoční zvonečky, stromečky i prostírání. Některé pokračovaly ve vytváření polštářků a dokonce i nástěnných dekorací.

Knihovna spolupracuje se ZŠ a MŠ v Pusté Kamenici. Několikrát za rok jsou do knihovny pozvány děti ze školky, aby se seznámily s knížkami. Ani při těchto návštěvách nechybí pohádky a hry. Školní děti s paní ředitelkou navštěvují knihovnu pravidelně. Tyto děti si odnášejí půjčené knížky domů, protože některé nemají možnost navštěvovat knihovnu s rodiči.

Od roku 2009 je v knihovně pořádána Noc s Andersenem. V letošním roce proběhne již osmý ročník. Tato akce je pořádána pro děti školního věku. Jsou pro ně připraveny různé soutěže, rébusy, křížovky a čtení knih. Nechybí ani noční „Stezka odvahy“, na kterou se děti nejvíce těší. Tuto noční hru připravuje mládež, která před osmi lety s knihovnicemi začínala. Ve velké oblibě je i přespání v knihovně. Každým rokem si školáci něco vyrobí a výrobek si na památku odnesou domů.

 

Pro srovnání výpůjčky za poslední tři roky:

 

                                 2013                                   2014                             2015

 

Knihovní fond:              2227                                   2233                             2474

 

Čtenáři celkem:               48                                      58                                 60

 

Čtenáři do 15 let:             16                                     25                                 26

 

Návštěvníci:                    323                                    422                              430

 

Výpůjčky celkem:         1244                                  1687                              1655

Níže ve fotogalerii jsou zveřejněny fotografie po rekonstukci knihovny z roku 2015 a před rekonstrukcí.

 

Fotogalerie
© Copyright 2008 - 2016 Obec Pustá Kamenice