Fotografie obce Pustá Kamenice Znak obce Pustá Kamenice
Obecní úřad » Pustokamenické listy

Pustokamenické listy

Pustokamenické listy - čtvrtletní zpravodaj vydává Obec Pustá Kamenice na zá- kladě povolení Ministerstva kultury ČR číslo MK ČR E 17408 ze dne 19.2.2007.

Pustokamenické listy č. 1/2008 vydáno 17.3.2008
První číslo Pustokamenických listů v roce 2008.
Pustokamenické listy č. 4/2007 vydáno 20.12.2007
Čtvrté číslo Pustokamenických listů.
Pustokamenické listy č. 3/2007 vydáno 3.10.2007
Třetí číslo Pustokamenických listů.
Pustokamenické listy č. 2/2007 vydáno 20.6.2007
Druhé číslo Pustokamenických listů.
Pustokamenické listy č. 1/2007 vydáno 14.3.2007
První číslo Pustokamenických listů.
© Copyright 2008 - 2016 Obec Pustá Kamenice