Fotografie obce Pustá Kamenice Znak obce Pustá Kamenice
Obecní úřad » Aktuality

Uzavírka silnice do obce dne 11.8.2015

10.8.2015

POZOR: UZAVÍRKA SILNICE DO OBCE

Vzhledem k překopu silnice při budování domovní přípojky k Otradovským čp. 94 bude v úterý 11.8.2015 od 08:00 hodin na dobu nezbytně nutnou zcela uzavřena silnice do obce.


Jediná příjezdová cesta do obce bude po místní komunikaci od František

Za řádné označení objízdné trasy dopravními značkami a směrovkami nese plnou zodpovědnost zhotovitel, tak jak je uvedeno ve smlouvě o dílo.

© Copyright 2008 - 2016 Obec Pustá Kamenice