Fotografie obce Pustá Kamenice Znak obce Pustá Kamenice
Obecní úřad » Výstavba ČOV a kanalizace

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - fotografie z výstavby XIV.

31.10.2015

Vážení spoluobčané. Je poslední den měsíce října 2015 a konec stavby "Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice". Ve čtvrtek 29.10.2015 bylo rozhodnuto, že se mohou připojovat veškeré domácnosti, které jsou opatřeny domovní revizní šachtou. Byly odstraněny závady, které bránily řádnému užívání kanalizačního řadu. Od tohoto data se mohou domácnosti připojit na kanalizační řad. V současné době probíhá administrativní převzetí stavby. Jedná se o veškeré potřebné doklady, protokoly a zkoušky. Součástí převzetí díla je i vypracovaný seznam vad a nedodělků, které je potřeba ještě odstranit. Jedná se především o opravu poškozeného majetku občanů a obce a o konečné terenní úpravy. Za uplynulý měsíc jsem opět připravil krátké fotoohlédnutí za výstavbou kanalizace v Pusté Kamenici. Jednalo se především o fotografie z dokončení oprav na hlavním kanalizačním řadu, přípravu komunikací před penetrováním, položení živičného povrchu, úpravy terénů, úpravy potoka, opravy plotů atd. Na odstranění vad a nedodělků se bude pracovat dále v měsíci listopadu a na konci tohoto měsíce připravím další fotoohlédnutí, jak s vadami a nedodělky bylo zhotovitelem naloženo. Uvedené fotografie byly pořízeny od 3.10.2015 do 31.10.2015.

 

Foto: Jaroslav Sklenář

Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

Fotogalerie
© Copyright 2008 - 2016 Obec Pustá Kamenice