Fotografie obce Pustá Kamenice Znak obce Pustá Kamenice
Obecní úřad » Aktuality

Porucha na vodovodním řadu

13.2.2018

Pracovníci VHOS a.s. zjistili zvýšenou spotřebu vody oproti normálu. Děje se tak poslední dva až tři dny. Žádáme proto občany, aby si zkontrolovali vodovodní přípojky u svých nemovitostí. Rovněž žádáme i chalupáře, aby provedli kontrolu u svých rekreačních objektů. V případě, že někdo z občanů zjistí únik vody z hlavního vodovodního řadu či přípojky, ať neprodleně kontaktuje starostu nebo místostarostu obce. Poruchu nelze vyhlásit místním rozhlasem, neboť je tento týden mimo provoz.

místostarosta

© Copyright 2008 - 2016 Obec Pustá Kamenice