Fotografie obce Pustá Kamenice Znak obce Pustá Kamenice
Obecní úřad » Aktuality

Pozvánka na jednání zastupitestva

9.12.2009

OBEC PUSTÁ KAMENICE

Zveme Vás na jednání zastupitelstva obce, které se koná ve středu dne 16. prosince 2009 v 18:OO hodin v zasedací místnosti obecního úřadu .p. 64.

 

Program:

  1. Zahájení

  2. Projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu obce Pustá Kamenice

  3. Rozpočtové provizorium

  4. Stanovení inventarizačních komisí

  5. Různé

  6. Diskuse, závěr

Miroslav Myška

starosta

 

© Copyright 2008 - 2016 Obec Pustá Kamenice