Fotografie obce Pustá Kamenice Znak obce Pustá Kamenice
Klub seniorek

Jarní zvyky a velikonoce - pozvánka

18.3.2013

Klub seniorek pořádá velikonoční besedu JARNÍ ZVYKY A VELIKONOCE. Přednášet bude spisovatelka a výtvarnice paní Jarmila Skopová. Akce se uskuteční v sobotu 23.3.2013 od 13:00 hodin v přísálí kulturního domu v Pusté Kamenici.

Součástí akce bude výstava výrobků dětí a seniorek, pletení košíků a pomlázek, malování a vybrušování kraslic, prodej knížek a některých vystavených výrobků.

Srdečně zvou pořadatelé

Přílohy
© Copyright 2008 - 2016 Obec Pustá Kamenice