29. 8. 2014

Chodník před ZŠ a MŠ je již hotov

Rekonstrukce chodníku před budovou ZŠ a MŠ je již hotova. Jak jsme Vás již informovali v Pustokamenických listech č. 2/2014, tak akce je spolufinancována z Programu obnovy venkova Pardubického kraje a naše účast je 50%. Nyní již chybí pouze osadit řetězy mezi sloupky. V rámci tohoto programu ještě zbývá zhotovit odstavnou plochu přes silnici u budovy ZŠ a MŠ a dále odstavnou plochu u obecního úřadu. Obě akce jsou také hrazeny z téže dotace. Na několika fotografiích je zachycen celý průběh rekonstrukce chodníku a Vy si jej nyní můžete na těchto stránkách prohlédnout.

Za obec Jaroslav Sklenář místostarosta

Foto: Jaroslav Sklenář

Fotogalerie