6. 10. 2014

Vítání občánků 2014

Již pošesté od obnovení tradice v roce 2009 se v naší obci uskutečnilo slavnostní vítání občánků do života. V budově Základní a Mateřské školy se v neděli 5.10.2014 od 13:00 hodin sešlo 5 rodin nejmladších občánků. Gratulaci od pana starosty Miroslava Myšky, dále finanční dar a pamětní list obdrželi rodiče Jiřího Boháče, Johany Broklové, Mikuláše Houdka, Jakuba Odehnala a Adély Vičarové. Proběhlo také slavnostní podepisování rodičů do kroniky a fotografování u kolébky. Celý program příjemně doplnilo představení současných i bývalých žáčků školy. Celá slavnost byla zachycena fotografem panem Jan Broklem st., rodiče se tedy mohou těšit na fotoalbum dokumentující vítání jejich děťátka do života v obci.

Za obec Irena Tušlová

Foto: Jan Brokl st.

Odkaz: picasaweb.google.com/brokljan/VITANIOBCANKU2014

Fotogalerie