8. 11. 2014

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - fotografie z výstavby I.

Vážení spoluobčané dovolte, abychom Vás prostřednictvím těchto webových stránek průběžně informovali o výstavbě akce: Kanalizace a ČOV v Pusté Kamenici. V období od 24.9.2014 do 8.11.2014 je na níže uvedených fotografiích zachycena výstavba čistírny odpadních vod a hlavního kanalizačního řadu. Vždy na začátku každého měsíce budou přiloženy další fotografie z postupné výstavby kanalizace v naší obci. V případě jakéhokoliv dotazu ohledně výstavby ČOV a kanalizace navštivte obecní úřad, kde obdržíte další potřebné informace.

Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

Foto: Jaroslav Sklenář

Fotogalerie