1. 12. 2014

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - fotografie z výstavby II.

Během měsíce listopadu 2014 pokračovala stavba "Kanalizace a ČOV v obci Pustá Kamenice". V období od 8.11.2014 do 30.11.2014 probíhala jak výstavba ČOV, tak i výstavba hlavního kanalizačního řadu. Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout průběh stavby za výše uvedené období. Hlavní kanalizační řad byl za toto období přiveden k Broklovým a na ČOV byly zhotoveny stropy a dále výstavba obvodových zdí. Jestliže půjde vše podle plánu, tak koncem tohoto týdne nebo začátkem týdne příštího bude na ČOV vybudována vazba. Další fotografie z výstavby ČOV a kanalizace budou zveřejněny koncem měsíce prosince 2014. Nadále platí, že v případě jakéhokoliv dotazu ohledně výstavby ČOV a kanalizace můžete navštívit obecní úřad, kde obdržíte další potřebné informace.

Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

Foto: Jaroslav Sklenář

Fotogalerie