5. 1. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - fotografie z výstavby III.

Výstavba ČOV a kanalizace probíhala i v měsíci prosinci 2014. V období od 3.12.2014 do 31.12.2014 byly pořízeny níže uvedené fotografie. Na prvních 29 fotografiích je zachycena výstavba ČOV. Čistička odpadních vod je již pod střechou a je hotova hrubá stavba. Poté kolem ČOV probíhalo zavážení zeminy a její hutnění. V roce 2015 budou na ČOV probíhat práce především vevnitř budovy (příčky, usazení oken, elektroinstalace, rozvod vody, omítky a zejména pak montáž vnitřního technického zařízení ČOV). Na dalších 27 snímcích je zachycen postup hlavní stoky A, která postupuje dále do vsi kolem Broklových, Primasových a dále kolem potoka až na zahradu k Tušlovým. Je zde zachycena i výpusť do potoka, odkud bude z ČOV odtékat vyčištěná odpadní voda. V měsíci lednu 2015 bude postupováno ve výstavbě stoky A dále přes cestu ke kravínu a přes zahradu Dědičových, mezi potokem a Kašparovými a dále přes zahradu obecního úřadu, kolem potoka přes hřiště až k silnici k Melezínkovým. Opět za měsíc budou zveřejněny další fotografie výstavby ČOV a kanalizace.

Za obec Jaroslav Sklenář

Odkaz: Svitavský deník: svitavsky.denik.cz/zpravy_region/cisticka-uz-skoro-stoji-pujde-se-na-silnice-20150113.html

Fotogalerie