13. 1. 2015

Tříkrálová sbírka 2015

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2015 v naší obci je Kč 9 668 Kč. ( o 104 Kč méně jak v roce 2014). Všem dárcům upřímně děkujeme. Více informací o celorepublikové akci Tříkrálové sbírce na:

www.trikralovasbirka.cz nebo policka.charita.cz/trikralova-sbirka