27. 2. 2015

Upozornění pro podnikatele

V poslední době se na odbor obecní živnostenský úřad, Městského úřadu Polička, obrátila spousta Vás, nově začínajících podnikatelů, s dotazy ohledně nabídek katalogových společností. Vy, naši podnikatelé, jste obdrželi od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek.
Dovolím si české podnikatelské subjekty upozornit, že předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno a podnikatel si ho může ověřit na stránkách www.rzp.cz.
Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná takováto zákonem stanovená povinnost neexistuje.
V daném případě se jedná výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností a z tohoto důvodu na ni Vy, podnikatelé, nemusíte v žádném ohledu reagovat.


Eva Zindulková
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
Městský úřad Polička