1. 3. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - fotografie z výstavby V.

     Uplynul další měsíc výstavby akce „Kanalizace a ČOV v Pusté Kamenici“. Znovu jsem připravil krátké ohlédnutí, které je zachyceno na níže uvedených fotografiích. Na hlavní stoce A, která vede kolem potoka na horní konec obce, bylo pokračováno od Melezínkových – čp. 88 až na roh pozemku u domu čp. 91 - u Kyjakových. Zde je položena zatím poslední šachta č. 50. Od této šachty se bude v měsíci březnu dále pokračovat až na konec stoky A, která končí šachtou č. 68. Tato šachta se bude nacházet na pozemku u Petrových čp. 151.
      Od budovy obecního úřadu výkopové práce pokračovaly směrem na Radčany na stoce A.D. Na této části stoky zbývá dokončit uložení potrubí mezi šachtami č. 14 a č. 15 (mezi domy čp. 166 a 167), včetně uložení těchto šachet. Stoka A.D.1, která vede z místní komunikace na Radčany kolem plotu Kašparových k Hromádkovým čp. 61 je hotova. Rovněž je hotova stoka A.D.2, která vede kolem chalupy Dvořákových k paní Kvízové. Na Radčanech zbývá ještě vybudovat stoku A.D.3, která je vedena přes pozemek Sochových a Boháčových, až na hranici pozemku manželů Bakosových.
      Na ČOV je položena dlažba a jsou zde zhotoveny obklady včetně zaspárování. Práce vevnitř ČOV finišují a vše se postupně připravuje na montáž zařízení ČOV.
Vzniklé problémy se snažíme řešit průběžně se zhotovitelem stavby a s TDI (technickým dozorem investora). Pravidelně pak na každém kontrolním dni. Prezentované fotografie byly pořízeny v době od 5.2.2015 – 27.2.2015. Počátkem měsíce dubna bude veřejnost opět seznámena s dalším průběhem stavby včetně fotografií.

Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta
 

Fotogalerie