6. 3. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - plánované práce v termínu 7.3.2015 - 14.3.2015

Vážení spoluobčané. V příloze, která bude každý týden aktualizována, najdete soupis provedených prací za minulý týden a soupis plánovaných prací na výstavbě kanalizace na další týden. Aktualizace bude provedena vždy o víkendu. Jen pro upřesnění, stoka A od šachty A 50 po šachtu A 55 vede od Kyjakových k Hromádkovým čp. 57. Stoka AB od šachty A 12 po šachtu AB 1 vede přes potok od Peškových čp. 43 směrem na pozemek mezi rekreační chalupy č. 22 - Žižkových a čp. 147 - Jána Paškuliaka. Stoka AD od šachty č. AD 13 po šachtu AD 15 je na Radčanech mezi Broklovými a L. Kynclem. Podotýkáme, že se jedná o harmonogram plánovaných prací, který nemusí být přesně dodržen (viz. zpoždění na Radčenech z důvodu naražení na skálu).

Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

Přílohy