27. 3. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - plánované práce v termínu 28.3.2015 - 3.4.2015

Vážení spoluobčané. Přinášíme další informace ohledně plánovaných prací na výstavbě kanalizace v týdnu od 28.3.2015 do 3.4.2015. V příštím týdnu budou prováděny práce na stoce A od šachty č. A 51 od Vaškových až po šachtu č. A 54 u Halamkových. Na této stoce byly ze strany investora a technického dozoru v minulých týdnech práce zastaveny z důvodu nepažení. Na stoce A.C budou prováděny výkopové práce od šachty č. A.C 4 u Vostřelových po šachtu č. A.C 6, která se bude nacházet na silnici nad Odehnalovými (Pokornými). Na horním konci obce pak budou pokračovat výkopové práce na místní komunikaci k rybníku na stoce A.F od šachty č. A.F 2 u Sejkorových až po šachtu č. A.F 5 nad Petrovými. Další informace přineseme opět za týden.


Jaroslav Sklenář, místostarosta

Přílohy