10. 4. 2015

Svitavská policie přijímá do svých řad nové policisty a policistky

Hledáme posily do týmu

SVITAVY - Chcete "POMÁHAT A CHRÁNIT"?


Svitavská policie přijímá do svých řad nové policisty a policistky, kteří mají zájem posílit naše základní útvary a doplnit tak počty příslušníků ve výkonu služby.
Pokud máte zájem o zodpovědnou a smysluplnou práci rádi vás uvítáme. Hledáme nové kolegy a kolegyně, kteří by se chtěli mimo jiné podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlíželi by na bezpečnost na silnicích a společně s námi by bojovali proti kriminalitě. Zároveň mohou prohlubovat i svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.
Zaměstnání u policie přináší kromě stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi které patří například 6 týdnů dovolené, ozdravné pobyty, zdravotní péče, rekreační pobyty, apod.

Příslušníkem policie se může stát každý občan České republiky starší osmnácti let, který je bezúhonný, má minimálně střední vzdělání zakončené maturitou. Musí zvládnout testy fyzické, osobnostní a zdravotní způsobilosti.
Kompletní informace o přijetí do služebního poměru a přijímacím řízení najdete pod odkazem:
http://www.policie.cz/clanek/moznosti-uplatneni-v-policii-ceske-republiky.aspx
Pokud máte zájem o práci příslušníka PČR, kontaktujte v pracovní dny od 07:30 – 15:30 paní Marii Topolovskou na lince 974 578 319.

 

nprap. Anna Štegnerová
vrchní inspektor

tel.: 974 578 207
tel.: 720 166 709

e-mail: sy.tisk@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele
Skupina tisku a prevence

Purkyňova 1907/2
568 14 SVITAVY