1. 5. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - fotografie z výstavby VII.

Vážení spoluobčané. Uběhl další měsíc výstavby akce „Kanalizace a ČOV v Pusté Kamenici“ a tak jsem opět připravil krátké foto ohlédnutí. Na hlavní stoce A se došlo až za stavení Hromádkových a od Petrových na zahradu Uchytilových. Zbývá tedy dokončit úsek od Hromádkových k Uchytilovým a hlavní stoka A vedoucí od ČOV k Petrovým bude hotova. Nastal zde však problém, protože na nedokončeném úseku se narazilo na skálu a firma čeká na techniku, která bude skálu rozbíjet.


Dále byla dokončena stoka A.2 od Vařečkových k Myškovým, stoka A.E od Vaškových kolem pana Mareše až k Boštíkovým, stoka AB.1 od Peškových k Zemanovým a stoka AB od Skokanových ke Chválovým (kovárna). Stoka AB.2 mezi Sochovými a L. Farářem je dotažena na obecní cestu k Vaňkovým. Zbývá ji dokončit od Vaňkových k domu Gregorových.


V současné době se pracuje na stoce AC, která vede od Habalových k Odehnalovým a dále pak silnicí až do obecní cesty mezi Sodomkovými a Chaloupkovými.

U ČOV se buduje příjezdová komunikace, budova ČOV se obkládá modřínovým dřevem. Zhotovitel má v plánu do konce června vybudovat veškeré hlavní stoky (AC – silnicí až po horní hospodu, AC.1 k Sodomkovým na kopec, AC.2 k Husákovým, AC.3 k Hánělovým a celou Pec – stoky B, BA,BB a BC). Následně budou budovány přípojky k nemovitostem až po revizní šachty. Pak už by se mělo uklízet a vše dávat do původního stavu včetně napravení škod, které byly zhotovitelem způsobeny jak na majetku obce, tak na majetku soukromých osob.


Prezentované fotografie byly pořízeny v době od 1.4.2015 – 1.5.2015. Počátkem měsíce června bude veřejnost opět seznámena s dalším průběhem stavby včetně fotografií.

Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

 

Foto: Jaroslav Sklenář

Fotogalerie