22. 5. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - plánované práce v termínu 23.5.2015 - 29.5.2015

Vážení spoluobčané. V týdnu od 23.5.2015 do 29.5.2015 budou prováděny na výstavbě kanalizace následující práce:

Stoka AC:

Na uvedené stoce bude pokračováno silnicí od šachty AC 10 pod kulturním domem k šachtě AC 13, která je již uložena v silnici před hospodou U Oldy a dojde tedy k propojení stoky AC až za školu, kde pracuje druhá parta. Tato bude dále pokračovat od šachty AC 17 u školy po šachtu AC 19, která se bude nacházet v silnici pod domem čp. 3 paní Formánkové (dříve zde bydlela paní Divácká).

Stoka AC2:

Od šachty AC 13 před hospodou U Oldy se dále bude kopat stoka AC 2 směrem nahoru k Husákovým a Oplištilovým. Na této stoce budou uloženy šachty AC2.1 a AC.2.2 a celá stoka AC 2 by tímto měla být příští týden hotova.

Zveřejňovaný harmonogram prací je nám zasílán každý pátek firmou GREGOR CZ (viz. příloha). Ze strany obce je pak snahou ho rozšířit o informace, kde konkrétní šachty jsou a budou. To, že se v týdnu od 18.5.2015 do 22.5.2015 kopalo na stoce AC.2 k Husákovým a ne na stoce AC.1 od Kratochvílových k Sodomkovým na kopec není vinou obce, ale zhotovitele. Kdybychom tuto informaci včas dostali, určitě by byla zveřejněna. Občanům těchto lokalit, kteří byli tímto špatně informováni se omlouvám.

POZOR ZMĚNA:

Od čtvrtka 28.5.2015 se budou provádět výkopové práce na stoce B od Mlynářových čp. 126 směrem obecní cestou k čp. 27 majitele Milana Otradovského. Zatím je na přesně neurčitou dobu přerušena práce na stoce AC od šachty č. AC 11 u Tomáškových čp. 8 po šachtu č. AC 13 u hospody U Oldy.


Další rozpis prací bude zveřejněn opět za týden.


Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

Přílohy