1. 6. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - fotografie z výstavby VIII.

Vážení spoluobčané. Měsíc květen je za námi a tak jsem opět připravil krátké foto ohlédnutí realizace stavby „Kanalizace a ČOV v Pusté Kamenici“. Stoka A na horním konci od Hromádkových na zahradu Uchytilových stále není dokončena. Dle zhotovitele by k dokončení mělo dojít v průběhu měsíce června.


Na stoce AC chybí dokončit pouze úsek od Tomáškových čp. 8 po hospodu U Oldy. Úsek není dokončen proto, že došly roury o průměru 30 cm a čeká se na jejich dodávku. Konec stoky AC od horní hospody do obecní cesty k Chaloupkovým bude dokončen tento týden.


Dokončena je také stoka AC 2 od hospody U Oldy k Oplištilovým a Husákovým.


Dnes začaly výkopové práce na stoce AC 3, která vede od Černých, kolem Hánělových a Sršňových směrem do silnice k šachtě AC 20 a koncem minulého týdne se začalo kopat na stoce B, která vede od Mlynářových čp. 126 po Milana Otradovského. K dnešnímu dni chybí dodělat cca 1000 metrů hlavních stok, přičemž cca 600 metrů je celá Pec.


U ČOV byla dnešního dne dokončena penetrovaná příjezdová komunikace. Budova ČOV je rovněž kompletně hotova a po celý dnešní den probíhal zkušební provoz čerpadel a dmychadel. Zbývají zde dodělat terénní úpravy.


K dnešnímu dni chybí dodělat stoky: AC.1 k Sodomkovým na kopec, AC.3 k Hánělovým, AB 2 od garáže Vaňkových ke Gregorovým a celou Pec – stoky B, BA,BB a BC). Dále se musí dodělat přípojky včetně revizních šachet u nemovitostí, které je doposud nemají.


Prezentované fotografie byly pořízeny v době od 1.5.2015 – 1.6.2015. Počátkem měsíce července bude veřejnost opět seznámena s dalším průběhem stavby včetně fotografií.


Za obec Jaroslav Sklenář, místostarostaFoto: Jaroslav Sklenář

 

Fotogalerie