11. 6. 2015

Nový dopravní portál Pardubického kraje

Vážení spoluobčané,
Pardubický kraj ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a dalšími partnery (např. Ministerstvem dopravy ČR, Státním fondem dopravní infrastruktury, Ředitelstvím silnic a dálnic jeho organizační složkou Jednotný systém dopravních informací, dále Správou železniční dopravní cesty, Českými drahami i složkami integrovaného záchranného systému), zahájil provoz internetového dopravního portálu na stránkách www.dopravapk.cz. Cílem projektu je vytvoření přehledného dopravního portálu, který bude poskytovat ucelené informace o dopravní situaci v Pardubickém kraji. Tento portál je určen prioritně motoristům z Pardubického kraje, tedy i občanům naší obce.
 

Odkaz: www.dopravapk.cz.