17. 6. 2015

Postup při zřizování kanalizační přípojky

Vážení spoluobčané. V níže uvedených přílohách je uveden postup při zřizování kanalizační přípojky a písemnosti při její realizaci. (všechny tyto písemnosti již byly distribuovány do všech domácností). Přihlášku odběrného místa, čestné prohlášení a smlouvu o odvádění odpadních vod si vyplňte a při samotném napojení na kanalizační síť tyto písemnosti předáte starostovi nebo místostarostovi.
Obec Pustá Kamenice žádá občany, aby se připojovali v co největším počtu od 1.7.2015, kdy začíná zkušební provoz ČOV. Jedná se zejména o nemovitosti, které již mají připojovací revizní šachtu. U nemovitostí, které revizní šachtu nemají, budou tyto postupně dodělány. Zatím se nebude možné připojovat na stoce AC z horního konce od Chaloupkových směrem k hospodě U Oldy, kde je tato stoka přerušena (mezi šachtami AC 11 – AC 13) z důvodu chybějících trubek. Navazuje to na stoku AC 2 vedoucí k Husákovým a Oplištilovým a stoku AC 3 k Formánkovým, Sršňovým, Hánělovým, Markovým a Černým. Také není možné se zatím připojit na stoce A za Hromádkovými čp. 111 směrem k Uchytilovým, Petrovým, Lorencovým a Sejkorovým, neboť zde stoka A není dokončena a není propojena se stokou AF.

 

Další nové informace budeme postupně doplňovat.

Přílohy