29. 6. 2015

Turistický výlet rodičů s dětmi - Březiny 2015

Ve dnech 27. – 28.6.2015 se uskutečnil tradiční dvoudenní turistický výlet rodičů s dětmi, tentokrát na Březiny. Letos se výletu zúčastnilo celkem 42 lidí, z toho 16 děti především předškolního věku (nejmladším výletníkem byla 2měsíční Martinka Husáková). V 10hod. jsme se všichni sešli na vlakové zastávce, odkud jsme za velkého údivu zaměstnanců ČD pokračovali vlakem do Sádku. Odtud jsme již pešky putovali přes část Oldříše a následný kopec do obce Telecí, kde jsme měli domluvené občerstvení v místním pohostinství. Po obědě naše cesta pokračovala prudkým výstupem přes Maděru, kolem Kučerova mlýna až na Březiny. Tam se již pro nás chystalo občerstvení. Děti se vyřádily na krásném nově zbudovaném dětském hřišti přímo v areálu bývalé školy, která nám poskytovala zázemí. Pro děti byly nachystány hry a soutěže o ceny. Druhý den po snídani a následném úklidu jsme se vydali přes les do Pusté Rybné, kde pro nás byl připraven zasloužený oběd. Po odpočinku v místním pohostinství nás čekala závěrečná část výletu přes les zpět do Pusté Kamenice. Poděkování patří Josefu Boháčovi a Jardovi Lorencovi za dopravu našich zavazadel a Jardovi Obrovskému a bratrům Kašparovým, kteří se od rána starali o grilování krůty. Děkujeme také Líbě Machové a Petře Jelínkové za zajištění programu pro děti a ostatním pořadatelům za uspořádání akce.

Lenka Tomášková

Foto: Petr Novák

Fotogalerie