30. 6. 2015

Kanalizace a ČOV Pustá Kamenice - fotografie z výstavby IX.

Vážení spoluobčané. Jsme na konci června 2015 a tak jsem opět připravil krátké foto ohlédnutí z realizace stavby: „Kanalizace a ČOV v Pusté Kamenici“.
Počátkem června začaly výkopové práce na stoce AC 3, která vede od Černých, kolem Hánělových a Sršňových směrem do silnice k šachtě AC 20. Na této stoce se za celý měsíc podařil položit úsek od silnice k šachtě u Sršňových. Kdy dojde k položení zbytku stoky k Černým zatím nevíme, zhotovitel nám to doposud neoznámil.
Celý měsíc pokračovaly práce na stoce B, která vede od Mlynářových čp. 126 po Milana Otradovského. Na konci měsíce června není stoka ještě dokončena, zatím byla dokončena po garáž Milana Otradovského. Na stoce B také začaly práce od Chválových od šachty B 13 a pokračovalo se směrem k M. Otradovskému, kde se stoka spojí. K poslednímu červnu byla položena šachta B 11, která se nachází zhruba v polovině tohoto úseku.
Koncem června se podařilo propojit na stoce AC úsek od Tomáškových čp. 8 po hospodu U Oldy a došlo tedy k propojení celé stoky, která vede od Habalových směrem do silnice a pokračuje až za horní hospodu v cestě nad Chaloupkovými.
Stoka A.C 1 od Františka Sodomky směrem ke Kratochvílovým byla zatím ukončena u garáže Melezínkových. Zbývá dokončit tento krátký úsek do silnice, aby byla celá dokončena a propojena se stokou AC. Kdy k tomu však dojde nevíme, zhotovitel nám to neoznámil.
Zásadní informací je to, že jako stavbyvedoucí skončil ing. Michal Hrdý, kterého nahradil pan Turek. Z původních čtyřech pracovních čet zde pracují pouze dvě, proto práce nepostupují takovým tempem jako v předešlém období. Obec vzniklý problém řeší s firmou GREMIS, aby stavba byla dokončena v řádném termínu.
Co se týče hlavních stok, tak chybí dokončit cca 30 metrový úsek na stoce AC.1 k Sodomkovým na kopec, cca 60 metrový úsek stoky AC.3 k Hánělovým, cca 50 metrový úsek na stoce AB 2 od garáže Vaňkových ke Gregorovým, cca 110 metrů stoky B, 123 m stoky BA v Čachnovské silnici od Mlynářových po p. Němečka, stoku BB v délce 14 m od Melezínkových k Bukáčkovým, stoku B.C v délce 92 m od Otradovských ke Kynclovým, stoku A v délce cca 160 m od Jaroslava Leksy k Uchytilovým a cca 30 m stoky A.F 1 od Jaroslava Leksy směrem přes potok k Sejkorovým..

Prezentované fotografie byly pořízeny v době od 2.6.2015 – 30.6.2015. Počátkem měsíce srpna bude veřejnost opět seznámena s dalším průběhem stavby včetně fotografií.

Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta


 

Fotogalerie