5. 8. 2015

Uzavírka silnice do obce o víkendu 8.8.- 9.8.2015

POZOR: UZAVÍRKA SILNICE DO OBCE

Vzhledem k překopům silnice při budování domovních přípojek ke Kratochvílovým čp. 32, Balcarovým čp. 30 a Sklenářovým čp. 29 bude od soboty 8.8.2015 od 08:00 hodin do neděle 9.8.2015 do 20:00 hodin zcela uzavřena silnice do obce.


Jediná příjezdová cesta do obce bude po místní komunikaci od František

Za řádné označení objízdné trasy dopravními značkami a směrovkami nese plnou zodpovědnost zhotovitel, tak jak je uvedeno ve smlouvě o dílo.