11. 8. 2015

Uzavírka silnice do obce dne 13.8.2015

POZOR: UZAVÍRKA SILNICE V OBCI:

Vzhledem k překopu silnice při budování domovní přípojky k Hanákovým čp. 16 (dříve Švandovo nebo také Zvěřinovo),  bude ve čtvrtek 13.8.2015 od 08:00 hodin na dobu nezbytně nutnou uzavřena silnice mezi Hanákovými a Tomáškovými.

Ke Chválovým čp. 52 (bývalá kovárna) se bude možno dostat od Peci, ostatní po příjezdové komunikaci od František.

Za řádné označení objízdné trasy dopravními značkami a směrovkami nese plnou zodpovědnost zhotovitel, tak jak je uvedeno ve smlouvě o dílo.