12. 8. 2015

Uzavírka silnice v obci o víkendu 15.8. - 16.8.2015

POZOR: UZAVÍRKA SILNICE V OBCI:

Vzhledem k překopu silnice při budování domovních přípojek ke Kratochvílovým čp. 132 a Nadrchalovým čp. 142, bude od soboty 15.8.2015 od 08:00 hodin do neděle 16.8.2015 do 20:00 hodin uzavřena silnice mezi Kratochvílovými a kulturním domem.

Ke Chválovým čp. 52 (bývalá kovárna) se bude možno dostat od Peci, ostatní po příjezdové komunikaci od František.

Za řádné označení objízdné trasy dopravními značkami a směrovkami nese plnou zodpovědnost zhotovitel, tak jak je uvedeno ve smlouvě o dílo.