20. 8. 2015

Uzavírka silnice v obci o víkendu 22.8. - 23.8.2015

POZOR: UZAVÍRKA SILNICE V OBCI:


Vzhledem k překopu silnice při budování domovní přípojky k Nadrchalovým čp. 142, bude od soboty 22.8.2015 od 08:00 hodin do neděle 23.8.2015 do 20:00 hodin uzavřena silnice mezi Kratochvílovými a kulturním domem. Současně bude budována stoka A.C.1 ve směru ze silnice k Sodomkovým na kopec.


Ke Kratochvílovým čp. 132 se bude možno dostat od Peci, ostatní občané se do obce dostanou po příjezdové komunikaci od František.


Za řádné označení objízdné trasy dopravními značkami a směrovkami nese plnou zodpovědnost zhotovitel, tak jak je uvedeno ve smlouvě o dílo.