27. 8. 2015

Uzavírka silnice do obce dne 29.8.2015

POZOR: UZAVÍRKA SILNICE V OBCI:


Vzhledem k překopu silnice při budování domovní přípojky k Mokrým čp. 135 (u školy), bude v sobotu 29.8.2015 od 08:00 hodin do 20:00 hodin uzavřena silnice mezi hasičárnou a hospodou U rybáře.


Po hasičárnu se bude možno dostat od Peci, ostatní občané, kteří bydlí nad hasičárnou se do obce dostanou po příjezdové komunikaci od František kolem místního rybníka, nebo kolem Tomáškových nahoru k Františkám a poté kolem rybníka.


Za řádné označení objízdné trasy dopravními značkami a směrovkami nese plnou zodpovědnost zhotovitel, tak jak je uvedeno ve smlouvě o dílo.