23. 9. 2015

Slavnostní otevření zrekonstruované Místní lidové knihovny

Dne 23.9.2015 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované Místní lidové knihovny. Starosta obce ve svém proslovu přivítal návštěvníky a při přípitku šampaňským popřál, aby se nám knihovnicím i knihovně dařilo. Přestavba stávajících prostor byla financována z dotace Pardubického kraje z Programu obnovy venkova a z rozpočtu obce. Rekonstrukcí vznikl koutek pro děti, kde nechybí malá herna. Novými regály byla navýšena kapacita pro obecní knížky a pro knihy z výměnného fondu, který stále probíhá mezi knihovnami. Knížky byly nově rozděleny podle jednotlivých žánrů. Knihovna nadále bude spolupracovat se základní i mateřskou školou a věří, že děti, které do ZŠ a MŠ chodí, přivedou do knihovny se podívat i své rodiče a prarodiče. I my se přidáváme ke přání a přejeme knihovně pilné a spokojené čtenáře a těšíme se na Vás každý čtvrtek od 17 do 19 hodin.

Iveta a Lenka

Foto: Jan Brokl st.

Fotogalerie