28. 9. 2015

Rekonstrukce knihovny na fotografiích

V průběhu letních prázdnin se nám podařilo zrealizovat další dotační akci. Z dotačního programu Pardubického kraje - Programu obnovy venkova jsme provedli rekonstrukci místní lidové knihovny. Za uvedené období se v knihovně zhotovily nové omítky, nová elektroinstalace včetně osvětlení, nová podlaha, výmalba a nové regály pro knížky. Bývalá místnost pro veřejný internet se propojila s knihovnou. Tento koutek knihovny bude sloužit především našim nejmenším. Dotace od Pardubického kraje byla ve výši 100.000,-Kč, zbývající část, která doposud nebyla vyúčtována, byla hrazena z rozpočtu obce.


Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

Foto: Jaroslav Sklenář, Jan Brokl st.

Fotogalerie