2. 10. 2015

POZOR: Přechodná uzavírka silnice v obci

POZOR: PŘECHODNÁ UZAVÍRKA SILNICE V OBCI

Vzhledem k penetrování hlavní komunikace v obci, bude průjezd obcí uzavřen v pondělí dne 5.10.2015 a v úterý dne 6.10.2015 v době od 08:00 hod. do 18:00 hodin.

Objízdná trasa je přes Františky v obou směrech.

Za řádné označení objízdné trasy dopravními značkami a směrovkami nese plnou zodpovědnost zhotovitel, tak jak je uvedeno ve smlouvě o dílo.