5. 10. 2015

Slavnostní otevření kulturního domu po rekonstrukci elektroinstalace

V sobotu 3.10.2015 proběhlo slavnostní otevření kulturního domu po provedené rekonstrukci elektroinstalace. Starosta obce zde poděkoval zhotoviteli za provedení díla a dále všem, kteří se svým přičiněním postarali o úklid kulturního domu po závěrečné výmalbě. Vystoupení hudební skupiny a občerstvení bylo v režii zhotovitele. Rekontrukce elektroinstalace KD byla financována z 80% z dotace od MMR ČR a 20 % z obecního rozpočtu.

Za obec Jaroslav Sklenář

Foto: Jan Brokl st.

Odkaz: Jan Brokl st. - picasaweb.google.com/brokljan/SLAVNOSTNIOTEVRENIKULTURNIHODOMUPOREKONSTRUKCIELEKTROINSTALACE2015

Fotogalerie