20. 10. 2015

Článek z knihovny

Aby byla proměna knihovny po přestavbě dokonalá, provedly jsme revizi knih.  Poslední revize knižního fondu proběhla v roce 2007. K dnešnímu dni je v knihovně 2397 vlastních knížek. Vyřadily jsme 69 poškozených nebo zastaralých knih. Nadále probíhá 2 x ročně výměnný fond mezi knihovnami. Nové knihy nás čekají v měsíci listopadu.
Na úterý 13.10.2015 byly pozvány knihovnice z poličského regionu. I pro ně byla připravena prohlídka nových prostor a posezení u kávy. Věříme, že to nebylo poslední setkání a spolupráce mezi okolními knihovnami.


knihovnice Iveta a Lenka

Fotogalerie