9. 1. 2016

Tříkrálová sbírka 2016

V sobotu dne 9.1.2016 se v naší obci uskutečnila tradiční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Tři králové - Kašpar, Melichar a Baltazar - se vydali na obchůzku naší obcí s koledou a prosbou o příspěvek do pokladničky. Tříkrálovou sbírku tradičně pořádá OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

O výtěžku sbírky Vás budeme na těchto stránkách informovat po rozpečetění a sečtení všech pokladniček na Poličsku, které proběhne v následujících dnech.

12.1.2016 - Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 v naší obci je Kč 9 715,- Kč ( o 47 Kč více jak v roce 2015). Všem dárcům upřímně děkujeme.

Foto: Jaroslav Sklenář

Za obec Jaroslav Sklenář

Fotogalerie