31. 5. 2016

O prestižní titul Vesnice roku se letos uchází 251 obcí

Celkem 251 obcí z celé České republiky se přihlásilo do letošního ročníku soutěže Vesnice roku. V následujících dvou měsících proběhne hodnocení krajských kol. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jejich další rozvoj.

"Jsem velmi ráda, že se do soutěže každoročně hlásí tak velký počet  obcí a ty nejlépe hodnocené pak můžeme finančně podpořit. Tato tradiční soutěž již dvaadvacet let ukazuje nejen krásy, ale hlavně jedinečnost a bohatství našeho českého, moravského a slezského venkova. Přeji všem obyvatelům soutěžících obcí hodně štěstí," řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Nejpočetnější zastoupení má Královéhradecký kraj s 32 soutěžícími obcemi. V sousedním Pardubickém kraji naopak soutěží nejméně obcí, a to 10. Nejmenší soutěžící obcí jsou Bujesily z Plzeňského kraje, které mají 60 obyvatel. Největší soutěžící obcí jsou Ratíškovice z Jihomoravského kraje, které mají 4 040 obyvatel.

Měsíc květen a červen je ve znamení hodnocení krajských kol. Celostátní kolo, do kterého postupují vítězové krajských kol, proběhne na přelomu měsíce srpna a září. Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2016 bude vyhlášen 17. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. 

Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty.

Vítězem minulého ročníku a nositelem titulu „Vesnice roku 2015“ je obec Krásná z Karlovarského kraje.

(zdroj: webové stránky MMR ČR)

V rámci Pardubického kraje bude s Pustou Kamenicí soutěžit o titul Vesnice roku 2016 dalších 10 obcí:

Z okresu Chrudim:

Leštinka

Z okresu Pardubice:

Břehy, Horní Ředice a Veliny

Z okresu Svitavy:

Dolní Újezd, Koclířov, Pustá Kamenice a Sebranice

Z okresu Ústí nad Orlicí:

České Heřmanice a Helvíkovice

Krajská hodnotitelská komise soutěže "VESNICE ROKU 2016" nás navštíví ve středu 22.6.2016 v době od 12:00 do 14:00 hodin. Desetičlenná komise bude získávat základní informace a podklady pro hodnocení z prezentace obce, kterou připraví zastupitelé obce, dále pak z rozhovorů se zástupci obce, samotné prohlídky vesnice a obsahu materiálů, které naše obec doložila jako součást přihlášky do soutěže.

Hodnotitelská komise bude posuzovat následující okruhy:

 

1. Koncepční dokumenty obce

2. Společenský život

3. Aktivity občanů

4. Podnikání

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií

7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

8. Péče o krajinu

9. Připravované záměry

10. Informační technologie obce

Předem děkujeme všem spoluobčanům, kteří v rámci svých možností přispějí ke kladnému hodnocení naší obce v uvedené soutěži. Rovněž děkujeme všem, kteří pracují  na rozvoji obce, jeho společenském životě, různých aktivitách, v péči o krajinu a v péči o veřejná prostranství.

 

Za obec Jaroslav Sklenář