13. 6. 2016

Dvoudenní soutěž Moravská Třebová

Dne 27. května jsme jeli na dvoudenní soutěž do Moravské Třebové. Děti přišly s batůžkem a spacákem a jelo se. Nevěděly, o co půjde, bylo to poprvé, co tam bude úplně vše ze hry Plamen. Na místě nás uvítali hasiči a vojáci, jelikož je to vojenský prostor, dávali na nás pozor vojáci. Nástup se zahájil pochodem všech družstev i s vojáky. Na schůzi vedoucích jsme se dozvěděli, že nás nepřipustí ke štafetě CTIF, protože jsme neměli 9 dětí a pravidla nedovolují, aby jedno dítě běželo za své družstvo a půjčené v družstvě. Vedlejší družstvo mělo stejný problém, ale tomu chybělo jen jedno a tak jsme půjčili Míru Kottoniaka, aby si tuto disciplínu zaběhl. Dopoledne měly děti volnější, mohly si zahrát fotbal a házely si frisbeem. Odpoledne nás čekala štafeta požárních dvojic a běh na 60 m s překážkami. Štafeta se dětem povedla a skončily na 19. místě. Běh na 60 m s překážkami běžela Šárka Bukáčková a Míra Kottoniak. Šárka skončila na 33. místě a Míra na 7. místě. Den byl zakončený karnevalem pro děti.

Druhý den ráno 28. května za námi přijela přípravka. První jsme běželi požární útok a to na dvou stavech. První pokus se dětem povedl, ale druhý byl horší. Běželi na špatné terče, takže nám to neuznali. V útoku jsme skončili na 22. místě.  Přípravka běžela se dvěma družstvy a s pomocí kluků předvedli útok. Lidem se líbilo, jak běží malé děti a zasloužily si veliký potlesk. Protože v našem okrese máme jediní přípravku, byly děti za snahu odměněné medailemi. Druhá disciplína byla štafeta 4x60 m. Tentokrát se běžela na ovále, takže to bylo pro děti těžší na předávky. Štafeta se jim povedla na výbornou, jen jim chyběla rychlost. Děti získaly 19. místo ze štafety. Celkově jsme se umístili na 22. místě, je to parádní výsledek, děti se mohou rovnat těm, kteří to běhají už dlouho. Doufám, že se dětem soutěž líbila a budou dále bojovat.

Za SDH Michaela Holcová

Fotogalerie