24. 6. 2016

Výsledky soutěže Vesnice roku Pardubického kraje 2016

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2016 a držitelem Zlaté stuhy se stala obec Sebranice na Svitavsku. Oranžovou stuhou za spolupráci obce se zemědělským subjektem byl oceněn Dolní Újezd, rovněž na Svitavsku. Bílou stuhu za činnost mládeže obdržela obec Leštinka na Chrudimsku. Ve 22. ročníku oblíbené soutěže v Programu obnovy venkova se v Pardubickém kraji přihlásilo pouhých deset obcí. Byla to třetí nejnižší účast v celé historii této soutěže. (v roce 1995 bylo 9 účastníků a v roce 1998 pouze 3 účastníci) Jelikož podle pravidel soutěže se může udělit jen třetina stuh v poměru k celkovému počtu účastníků, tak byly oceněny pouze tři obce. Naše obec v letošním roce nemohla získat Bílou stuhu, kterou vyhrála v roce 2012 a Modrou stuhu, kterou vyhrála v roce 2014. Dle dalších podmínek jednotlivá ocenění, tj. stuhy, mohou být téže obci udělena pouze jednou za 5 let, přičemž obec, která zvítězila v celostátním kole, se pak soutěže po stejnou dobu nemůže zúčastnit. Obec, která získala v krajském kole soutěže ocenění Zlatá stuha, se soutěže nemůže zúčastnit po dobu následujících 2 let. Obcím, které v letošním roce uspěly, srdečně gratulujeme. Všem, kteří se podíleli na přípravě a prezentaci naší obce před krajskou hodnotitelskou komisí ještě jednou srdečně děkujeme.

Za obec Jaroslav Sklenář, místostarosta

Odkaz:https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/87405/sebranice-jsou-vesnici-roku-pardubickeho-kraje-za-rok-2016

Několik fotografií z prezentace naší obce - viz. níže.
 

Fotogalerie