27. 6. 2016

Připomínky k návrhu železničního jízdního řádu 2016/2017

Připomínky k návrhu jízdního řádu 2016/2017posílejte na níže uvedenou adresu do 15.7.2016 a dále se pak můžete zúčastnit projednání návrhu, které se uskuteční dne 20.7.2016 od 09:00 hod. v 1. patře v prostorách jednacího sálu KCOD Pardubice, nám. Jana Pernera 217 (nachází se v objektu vlakového nádraží).

 

Ing. Leoš Beran

odbor dopravy a silničního hospodářství

oddělení silničního hospodářství

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

telefon: 466 026 663

leos.beran@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Přílohy

Návrh ŽJŘ  [pdf, 4.1 MB]