21. 9. 2016

Návrhy autobusových jízdních řádů

Vážení spoluobčané. V přílohách najdete návrhy jízdních řádů autobusových linek 620752, 6620756, 20770, 620773, 620774, 620776, 620777, 620778, 620779, 620785. Ke změně jízdních řádů dojde z důvodu velmi nízkých tržeb na některých spojích a k napřímení spojů bez přestupů. V jednotlivých souborech linek jsou listy směr tam, směr zpět, vysvětlení značek, poznámky. V linkách, ve kterých bylo více změn, je přidaný list: čistý směr tam a čistý směr zpět, pro lepší orientaci. Jednotlivé spoje v listech směr tam a směr zpět jsou podbarveny. Červená barva znamená zrušení spoje. Modrá barva přesun do jiné linky. Žlutá barva nový spoj, nebo posun stávajícího spoje. Nad každým spojem je počet cestujících za celý měsíc květen 2016. Např. spoj 620752/1 měl v květnu využití 18 cestujících za měsíc. Což znamená 18 cest. / v průměru 20 prac. dny = ani ne 1 cestující denně. Proto spoj navrhuji ke zrušení. Věnujte prosím pozornost negativním značkám - omezení jednotlivých spojů. V listu vysvětlení značek je vypsaná platnost omezení. Vaše případné připomínky zašlete písemně nejpozději do 10. 10. 2016 na OÚ Pustá Kamenice nebo do 14.10.2016 na e-mail: jana.svecova@pardubickykraj.cz

Přílohy