7. 5. 2017

Přípravka na hasičské soutěži v Pomezí

V sobotu 7.5. se družstvo přípravky zúčastnilo zahajovací soutěže Svitavské ligy v Pomezí. Soutěžilo se v požárních útocích a v doplňkové disciplíně, kterou byla štafeta sestavená z úseků různých disciplín požárního sportu. Družstvo přípravky předvedlo svůj požární pokus v nesoutěžní kategorii. Děti běžely útok na menší hadice, takže časomíra měřila pouze čas orientační. Útok se družstvu ve složení Filip Sodomka, Marek Zahálka, Daniel Suchý, Anna Tomášková, Adéla Vičarová, Daniel Vičar, Ema Dudková z Březin a náhradnice Tereza Sejkorová vydařil a po sestřelení terčů si zasloužili potlesk. Doplňkové disciplíny se zúčastnila 2 čtyřčlenná družstva. I zde se jim dařilo a všechny překážky se jim podařilo zdolat. Svojí účastí jsme přispěli na nemocnou holčičku z Borové. Volný čas mohly děti trávit na místním dětském hřišti a na skákacím hradě, který zajistili pořadatelé. Chtěla bych touto cestou poděkovat dětem za reprezentaci našeho sboru v této soutěži a za jejich „téměř“ profesionální přístup. Děkuji také rodičům nejmenších dětí za jejich doprovod a pomoc při dohlídávání ostatních dětí našeho sboru. Díky patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a doprovodu dětí na soutěž.

Za SDH Kristýna Zahálková

Foto: Matěj Zahálka

Fotogalerie