17. 5. 2017

Výlet SDH do HZS Polička

V sobotu 29.4.2017 jsme uspořádali výlet pro děti nejen z kolektivu mladých hasičů do stanice HZS v Poličce. Po příjezdu našeho vlaku do Poličky jsme pěšky vyrazili do stanice HZS, kde na nás již čekal velitel směny a jeho kolegové. Po společném úvodu, kdy si děti připomněly důležitá telefonní čísla IZS a kdy se dozvěděly, co vše musí splnit uchazeč o povolání hasiče, jsme se rozdělili do dvou skupin a postupně prošli celou stanici. Všichni si mohli prohlédnout požární automobily a jejich vybavení. Se zájmem si děti vyzkoušely, jak těžké jsou některé technické prostředky nutné k zásahu, např. hydraulické nůžky, dozvěděly se, jak funguje termokamera či defibrilátor a všichni si mohli usednout za volant hasičského auta či vyzkoušet helmu a dýchací přístroj. Navštívili jsme také hasičskou zbrojnici SDH Polička, kde jsme mohli obdivovat starou stříkačku (parnička), k vidění bylo i poničené auto z jednoho z posledních zásahů. Děti si se zájmem prohlédly i posilovnu pro zdejší hasiče. Na závěr všem přítomným ukázal velitel směny sjezd po tyči, který byl odměněn potleskem. Dětem se návštěva HZS Polička velice líbila, což dokazovaly i časté a mnohdy veselé otázky malých návštěvníků.

                                                                       Za SDH Pustá Kamenice Lenka Tomášková