19. 5. 2017

Podpora Ligy proti rakovině

Ve středu 10.5.2017 se kolektiv mladých hasičů zapojil do podpory Ligy proti rakovině a prošel ve třech skupinách za doprovodu vedoucích a dalších dospělých zástupců našeho sboru celou obec a prodával žluté kytičky, které jsou symbolem celé této akce. Letošní rok se organizátoři zaměřili na rakovinu hlavy a krku. Velmi nás potěšilo vřelé přivítání všech spoluobčanů a jejich finanční dary. Všem dárcům patří velké poděkování, protože se v naší obci podařilo vybrat 4705Kč, které poputují na účet zastřešující organizace a odtud na pomoc nemocným, na jejich léčbu či výzkum. Věříme, že se tato akce stane stálicí v programu našich mladých hasičů a že i v budoucnu budou naši spoluobčané k této dobročinné akci vstřícní. Děkujeme!

                                                      Za SDH Pustá Kamenice Lenka Tomášková