2. 6. 2017

VESNICE ROKU 2017

Celkem 213 obcí z celé České republiky se přihlásilo do třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku. Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jejich další rozvoj. Nejpočetnější zastoupení má Pardubický kraj s 27 soutěžícími obcemi. V Moravskoslezském kraji naopak soutěží nejméně obcí, a to 8. Nejmenší soutěžící obcí jsou Kačlehy z Jihočeského kraje, které mají 86 obyvatel. Největší soutěžící obcí je Lom z Ústeckého kraje, které má 3 770 obyvatel. Měsíc květen a červen je ve znamení hodnocení krajských kol. Celostátní kolo proběhne na začátku měsíce září. Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2017“ bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, informační technologie obce a koncepční dokumenty.

Celkovým a republikovým vítězem minulého ročníku a nositelem titulu „Vesnice roku 2016“ je valašská obec Kašava ze Zlínského kraje. Vítězem krajského kola Pardubického kraje 2016 se stala obec Sebranice.

V letošním roce v rámci Pardubického kraje soutěží tyto obce:

okres Chrudim – 8 obcí

Bojanov, Kočí, Mladoňovice, Mrákotín, Stolany, Střemošice, Studnice, Vrbatův Kostelec

okres Pardubice – 6 obcí

Břehy, Horní Ředice, Chvojenec, Poběžovice u Přelouče, Veliny, Voleč

okres Svitavy – 9 obcí

Biskupice, Bystré, Dolní Újezd, Hradec nad Svitavou, Kamenec u Poličky, Koclířov, Poříčí u Litomyšle, Pustá Kamenice, Suchá Lhota

okres Ústí nad Orlicí – 4 obce

České Heřmanice, Helvíkovice, Lukavice, Zámrsk

Krajská hodnotitelská komise navštíví naši obec ve středu 21.6.2017 v době od 16:40 – 18:40 hodin. Předem děkujeme všem, kteří se budou podílet na úklidu obce a spolupráci při prezentaci naší obce.

Jaroslav Sklenář, místostarosta