16. 6. 2017

Okresní kolo hry Plamen v Litomyšli

Ve dnech 26. - 27.5.  se konalo na atletickém stadionu v Litomyšli okresní kolo hry Plamen. Naše soutěžní družstvo v týdnu před touto soutěží potkala smůla a 5 nejstarších dětí bohužel onemocnělo. Museli tak nastoupit náhradníci z řad 6letých předškoláků a z přípravky, aby se vůbec mohlo družstvo této dvoudenní soutěže zúčastnit. SDH Pustou Kamenici tak reprezentovalo družstvo ve složení: Matěj Zahálka, Jakub Hak, Sára Kottoniaková, Kristýna Tomášková, Antonín Chaloupka, Tereza Sejkorová, Daniel Vičar, Anna Tomášková a Václav Chaloupka. Vzhledem k věku dětí (nejstarší 2 chodí do 2.tř.) bylo jasné, že naším cílem bude hlavně zúčastnit se a pro některé z dětí vyzkoušet si všechny disciplíny hry Plamen přímo naostro. V pátek po slavnostním zahájení děti soutěžily ve štafetě CTIF a štafetě požárních dvojic. Jakub Hak si také zkusil zaběhnout jednotlivce na 60m s překážkami. V sobotu pak soutěžily v požárních útocích a štafetě 4x60m s překážkami. Tyto dvě disciplíny přijela předvést také naše přípravka ve složení Daniel Vičar, Marek Zahálka, Filip Sodomka, Anna Tomášková, Václav Chaloupka, Adéla Vičarová a Johana Broklová. Všechny děti závodily, jak nejlépe mohly. Ne vše se povedlo, tak jak by samy chtěly, ale to tak ve sportu bývá. Z Litomyšle odjížděly s cenami a diplomem za 23.místo. Ráda bych dětem i vedoucím poděkovala za přípravu na tuto soutěž, která bývá vzhledem k jejímu rozsahu velmi náročná.(Některé děti z přípravky běžely útok i 4x!) Děkuji také rodičům, kteří byli ochotni s námi do Litomyšle děti doprovázet. Děkujeme také obci Pustá Kamenice za zapůjčení dodávky k dopravě dětí na tuto soutěž.

                                                                              Za SDH Pustá Kamenice Lenka Tomášková

Fotogalerie